OM PROSJEKTET:

Resc kom til oss med behov for en ny visuell identitet, nettside og diverse digitalt- og trykkmateriell. I et marked med mange konkurrenter var det viktig at vi utarbeidet en profil som ga uttrykk for tyngde, moderne og hyggelig. Gulfargen er hentet fra skiltsymbolisme, som har en sentral plass i HMS-faget. Mange av Resc sine kunder har utfordringer med å tilfredstille alle HMS-kravene som kreves, derfor falt det naturlig å bruke labyrinter som en metafor for dette både i logoen og andre elementer.

KUNDE:RESC

NETTSIDE:WWW.RESC.NO