OM PROSJEKTET:

For Torget Medisinske Senter har vi levert en ny visuell identitet, nettsider, bilder og diverse digitalt- og trykkmateriell. Den visuelle identiteten symboliserer møtet mellom pasient og lege på en effektiv og nær måte. Blåfargen representerer ro og kunnskap. Nettsiden er bygget opp med utgangspunkt i å gi pasienter enkel tilgang til den viktigste informasjonen. For å gjøre det enkelt for legekontoret å oppdatere siden, har vi integrert et system som automatisk henter ut nyheter fra kundens Facebookside.